top of page
KLEO0554.jpg

TEAM BUILDING

Tổ chức chuyên nghiệp

Ý tưởng sáng tạo

Cảm xúc thăng hoa

Ngon, bổ, rẻ

CHƯƠNG TRÌNH TOUR TEAM BUILDING

du-lich-ba-vi-daisy-queen-resort

BA VÌ DAISY QUEEN RESORT

average rating is 4.5 out of 5

Thời gian :

2 ngày 1 đêm

Giá từ :

đ

1.800.000

du-lich-flamigo-dai-lai

FLAMIGO ĐẠI LẢI RESORT

average rating is 4.5 out of 5

Thời gian :

2 ngày 1 đêm

Giá từ :

đ

1,800,000

du-lịch-sông-hồng-resort

SÔNG HỒNG RESORT

average rating is 4.5 out of 5

Thời gian :

2 ngày 1 đêm

Giá từ :

đ

1,650,000

du-lịch-asean-resort

ASEAN RESORT

average rating is 4.5 out of 5

Thời gian :

1 ngày

Giá từ :

đ

690,000

du-lịch-flc-vĩnh-thịnh

FLC VĨNH THỊNH RESORT

average rating is 4.5 out of 5

Thời gian :

1 ngày

Giá từ :

đ

690,000

du-lich-tan-da-resort

TẢN ĐÀ RESORT

average rating is 4.5 out of 5

Thời gian :

1 ngày

Giá từ :

đ

690,000

du-lich-thao-vien-resort-1

THẢO VIÊN RESORT

average rating is 4.5 out of 5

Thời gian :

1 ngày

Giá từ :

đ

720,000

du-lịch-hoàng-long-resort

HOÀNG LONG RESORT

average rating is 4.5 out of 5

Thời gian :

2 ngày 1 đêm

Giá từ :

đ

1.990.000

du-lịch-emeralda-resort

EMERALDA RESORT

average rating is 4.5 out of 5

Thời gian :

2 ngày 1 đêm

Giá từ :

đ

1,810,000

du-lịch-sông-hồng-resort

SÔNG HỒNG RESORT

average rating is 4.5 out of 5

Thời gian :

1 ngày

Giá từ :

đ

690,000

du-lịch-flamigo-đại-lải

FLAMIGO ĐẠI LẢI RESORT

average rating is 4.5 out of 5

Thời gian :

1 ngày

Giá từ :

đ

720,000

du-lịch-serena-resort

SERENA RESORT

average rating is 4.5 out of 5

Thời gian :

2 ngày 1 đêm

Giá từ :

đ

1,700,000

du-lich-tan-da-resort-1

TẢN ĐÀ RESORT

average rating is 4.5 out of 5

Thời gian :

2 ngày 1 đêm

Giá từ :

đ

1,600,000

du-lich-vresort

V'RESORT

average rating is 4.5 out of 5

Thời gian :

1 ngày

Giá từ :

đ

690,000

du-lịch-hoàng-long-resort

HOÀNG LONG RESORT

average rating is 4.5 out of 5

Thời gian :

1 ngày

Giá từ :

đ

710,000

du-lịch-emeralda-resort

EMERALDA RESORT

average rating is 4.5 out of 5

Thời gian :

1 ngày

Giá từ :

đ

790,000

du-lịch-asean-resort

ASEAN RESORT

average rating is 4.5 out of 5

Thời gian :

2 ngày 1 đêm

Giá từ :

đ

1,880,000

du-lịch-flc-vĩnh-thịnh

FLC VĨNH THỊNH RESORT

average rating is 4.5 out of 5

Thời gian :

2 ngày 1 đêm

Giá từ :

đ

1,650,000

du-lịch-serena-resort

SERENA RESORT

average rating is 4.5 out of 5

Thời gian :

1 ngày

Giá từ :

đ

750,000

du-lich-thao-vien-resort

THẢO VIÊN RESORT

average rating is 4.5 out of 5

Thời gian :

2 ngày 1 đêm

Giá từ :

đ

1,680,000

bottom of page